CDP – Customer Data Platforms revolutionerar marknadsföringen

Allt som vi köper och alla tjänster vi använder är bara ett klick ifrån oss, vilket skapar en hyperkonkurrens. Kundresor inkluderar interaktioner i såväl digitala som fysiska beröringspunkter – vilket skapar ett komplext mönster, unikt för varje kund. Ändå förväntar sig kunderna en sammanhängande upplevelse som är relevant och liknar servicenivån och den personliga känslan som ges av mänsklig interaktion i ett lokalt kafé eller butik. Detta innebär att: